Оцінка гормонального гомеостазу у жінок з аномальною матковою кровотечею на фоні хронічного стресу

Основний зміст сторінки статті

К.В. Федосюк

Анотація

Мета дослідження: вивчення концентрацій естрадіолу, прогестерону, фолікулостимулювального і лютеїнізуючого гормонів, тестостерону, пролактину та кортизолу у жінок з аномальною матковою кровотечею (АМК) на фоні хронічного психоемоційного стресу.
Матеріали та методи. Обстежено 100 жінок репродуктивного віку з АМК та хронічним стресом (основна група) та 50 хворих з АМК без хронічного стресу (група порівняння). Тридцять жінок без АМК та хронічного стресу увійшли до контрольної групи. Діагноз АМК встановлено на підставі Наказу № 353 МОЗ України від 13.04.2016.
У всіх жінок у сироватці крові у фолікулярну фазу менструального циклу за допомогою імуноферментного методу визначали концентрації естрадіолу, прогестерону, фолікулостимулювального гормону (ФСГ), лютеїнізуючого гормону (ЛГ), тестостерону, пролактину та кортизолу.
Результати. У хворих з АМК та хронічним стресом встановлено достовірне зниження концентрації естрадіолу на 37,50% порівняно з показником здорових жінок, ФСГ – на 44,42%, ЛГ – на 22,12%, прогестерону – на 38,23% та достовірне зростання рівнів пролактину – на 41,92% та кортизолу – на 82,96%. У пацієнток з АМК без хронічного стресу також виявлено значуще зменшення рівнів естрадіолу – на 23,95%, ФСГ – на 22,09% та прогестерону – на 21,91% і достовірне зростання рівня кортизолу – на 21,55%. Концентрація тестостерону в осіб основної групи та групи порівняння, а також зміни рівнів ЛГ та пролактину у пацієнток групи порівняння були недостовірними щодо показників контрольної групи.
Заключення. У жінок репродуктивного віку з аномальними матковими кровотечами в умовах хронічного стресу відзначено достовірне зниження концентрацій естрадіолу, прогестерону, фолікулостимулювального та лютеїнізуючого гормонів у сироватці крові, зростання рівнів пролактину та кортизолу і відсутність достовірних змін вмісту тестостерону у фолікулярну фазу менструального циклу.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Федосюк, К. (2021). Оцінка гормонального гомеостазу у жінок з аномальною матковою кровотечею на фоні хронічного стресу. Репродуктивне здоров’я жінки, (9-10), 39–41. https://doi.org/10.30841/2708-8731.9-10.2021.252587
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

Посилання

Mutakha GS, Mwaliko E, Philip KP. Clinical bleeding patterns and management techniques of abnormal uterine bleeding at a teaching and referral hospital in Western Kenya. PLoS One. 2020;15(12):e0243166. doi: 10.1371/journal.pone.0243166.

Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS, FIGO Menstrual Disorders Committee. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. Int J Gynaecol Obstet. 2018;143(3):393-408. doi: 10.1002/ijgo.12666.

Ministerstvо okhorony zdorov’ia Ukrainy. Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry anomalnykh matkovykh krovotechakh [Internet]. 2016. Nakaz № 353. 2016 Apr 13. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0353282-16#Text.

Kuznetsova IV, Burchakova MN, Burchakov DI, Khadzhieva NKh, Filippova GG. Psychogenic stress-dependent disorders of menstrual cycle: role of non-hormonal correction. Health of woman. 2018;10(136):68-72.

Tatarchuk TF, Cossey NV, Tutchenko TN. Treatment of stress-induced luteal phase deficiency. Health of woman. 2016; 3(109):18-23.

Kosei NV, Reheda SI, Iarotska NV, Gorokhova GO. Stress infertility. Reprod endocrinol. 2016;5(31):12-21.

Grishchenko OV, Bobrytska VV. New patterns of menstrual disorders’ treatment – unification of the method. Reprod endocrinol. 2019;3(47):26-32.

Khadzhieva NKh, Voznesenskaya TG, Burchakova MN. Clinical, psychovegetative and hormonal features of stress-dependent menstrual disorders. Med alphabet. Modern Gynecol. 2019;1(376):27-31.

Zhuk SI, Nochvina OA. Prevention and correction of dyshormonal disorders of the reproductive system in modern conditions of chronic stress. Health of woman. 2020;8(154):17-23.