Сучасний стан проблеми патогенезу і фармакотерапії варикозної хвороби в акушерстві

Основний зміст сторінки статті

В.О. Бенюк
Н.Г. Корнієць
В.Ф. Олешко
Ю.А. Кравцова

Анотація

У статті представлений огляд сучасних вітчизняних та зарубіжних видань з питань етіопатогенезу та фармакотерапії варикозної хвороби (ВХ) під час вагітності. Розглянуто питання щодо поширення ВХ у вагітних, особливості венозної системи за фізіологічного та патологічного перебігу гестації, сучасні погляди на механізми порушення венозної гемодинаміки та її впливу на стан фетоплацентарного комплексу. Привернуто увагу до локальної активації системи гемостазу при пошкодженні ендотелію за наявності венозної гіпертензії під впливом активованих нейтрофільних гранулоцитів і моноцитів.
Проведений аналіз екстрагенітальної патології у вагітних з ВХ. Визначено роль дисплазії сполучної тканини у генезі ВХ та необхідності своєчасної діагностики і профілактики ускладнень перебігу вагітності та розвитку плацентарних порушень у жінок з ВХ, у визначенні маркерів дисфункції ендотелію. Зроблено акцент на ролі стану репродуктивної системи та хронічних вогнищ піхвової і цервікальної інфекції у прогресуванні ВХ та акушерських ускладнень, що пояснюється розвитком оксидантного стресу і тканинною гіпоксією та погіршенням передімплантаційних умов й перспективного сценарію виношування вагітності.
Представлені сучасна класифікація ВХ за характером морфологічних змін венозного русла й наслідків флебогемодинамічних порушень та клінічний клас захворювання вен нижніх кінцівок, що використовується у клінічній акушерській практиці. Наведені основні напрямки діагностики та консервативного лікування вагітних із ВХ в Україні (компресійна терапія, системна фармакотерапія та місцева топічна терапія), що відповідають світовим стандартам.
Висвітлено особливий вплив діосміну на редукцію симптомів ВХ та ендотеліальної дисфункції за наявності імунозапального пошкодження ендотелію та стінок вен на тлі оксидантного стресу. Цей вплив підтверджується поліпшенням стану внутрішньоутробного плода та перинатальних наслідків у вагітних з плацентарними порушеннями.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Бенюк, В., Корнієць, Н., Олешко, В., & Кравцова, Ю. (2021). Сучасний стан проблеми патогенезу і фармакотерапії варикозної хвороби в акушерстві. Репродуктивне здоров’я жінки, (9-10), 8–16. https://doi.org/10.30841/2708-8731.9-10.2021.252577
Розділ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Біографії авторів

В.О. Бенюк, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Кафедра акушерства і гінекології № 3

Н.Г. Корнієць, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

Кафедра акушерства та гінекології

В.Ф. Олешко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Кафедра акушерства і гінекології № 3

Ю.А. Кравцова, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

Кафедра акушерства та гінекології

Посилання

Baranova V.V., Limanska A.Yu., Davydova Y.V. Assessment of quality of life in women of high cardiac risk with varicose veins in the postpartum period. Perinatology and pediatrics. Ukraine. 2017; 3 (71): 15-20.

Zharkikh A.V., Syusyuka V.G., Barkovsky D.E. Pathogenetic substantiation of complications of gestation in pregnant women with varicose disease. Women’s reproductive health. 2005; 2 (22): 69-72.

Benyuk V.O., Medved V.I., Koval S.D. Complex therapy of gestational varicose disease. Women’s health. 2011; 6 (62): 12-4.

Omarova Kh.V. The placenta and its condition with varicose veins in multiparous women. Obstetrics and gynecology. 2009; 5: 10-2.

Shekhtman M.M. A guide to extragenital pathology in pregnant women. Fifth edition, revised and enlarged. M.: Triada-X; 2011. 896 р.

Zhuk S.I., Grigorenko A.M. Etiopathogenetic approach to conservative treatment of varicose veins of the pelvis in women. Women’s health. 2012; 2 (68): 93-9.

V.I. Kulakov. Diseases of the venous system of the lower extremities in pregnant women, women in labor and parturient women [autoabstract of the dissertation for the scientific degree of Doct. Of Med. Sciences: Spec. 01.14.01 “Obstetrics and Gynecology”]. 1976. 30 р.

Lakhno I.V. Experience and prospects of using diosmin preparations in the practice of an obstetrician-gynecologist. Woman’s health. 2009; 9 (45): 110-2.

Lomaga Yu.Yu. The features of current of the pregnancy in multiparous women with varicose veins. Pediatrics, obstetrics and gynecology. 2010; 6: 82-6.

Mamedalieva N.M., Raeva R.M. The prevention and treatment of varicose veins and its complications in obstetrics. Woman’s health. 2013; 4 (80): 75-6.

Babadjanova G.S., Khabibullaeva. Diagnostics and treatment of varicose veins of the small pelvis in pregnant women. Woman’s health. 2009; 4 (40): 75-7.

Vdovichenko Yu.P., Manzhula L.V. Features of hemodynamics of the small pelvis with varicose veins in pregnant women. Woman’s health. 2012; 1 (67): 127-30.

Drogomyretsky L.V., Makarchuk O.M. Some pathogenetic aspects of varicose disease varicose veins of the pelvis during pregnancy. Women’s health. 2015; 5 (101): 97-101.

Zhuk S.I. The state of the hemostasis system in women with varicose veins of the pelvis. Women’s health. 2012; 3 (69): 138-41.

Dzhobaeva E.M., Stepanyan A.V., Panayotidi D.A. Features of the course, diagnosis and therapy of placental insufficiency in varicose veins. Woman’s health. 2011; (62): 12-4.

Vdovychenko Y.V., Goyda N.G., Smorzhevsky V.Y. Features of conservative and surgical treatment of deep vein thrombosis in pregnant women (guidelines). K.: Nat. honey. acad. after osv. them. PL Shupika; 2012. 28 р.

Bogachev V.Yu. Review of the materials of the international phlebological congress. Angiology and Vascular Surgery. 2004; 10 (2): 54-9.

Vdovichenko Yu.P., Boychuk AV Franchuk A.Yu. Varicose veins of the lower extremities and connective tissue dysplasia in pregnant women as a risk factor for perinatal and obstetric complications. Neonatology, surgery and perinatal medicine. 2012; II, 4 (6): 91-4.

Goshchinsky V.B., Gavrilyuk M.V., Pyatnichko O.Z. Varicose syndrome due to undifferentiated connective tissue dysplasia as a cause of postoperative recurrence of varicose veins. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, series «Medicine». 2012; 3 (45): 24-6.

Lakhno I.V. Chronic venous insufficiency in the practice of a gynecologist. Woman’s health. 2009; 7 (43): 54-7.

Murashko A.V. Drug therapy for chronic venous insufficiency during pregnancy. Obstetrics and gynecology. 2002; 6: 25-7.

Goshchinsky V.B., Gavrilyuk M.V., Pyatnichko O.Z. Varicose syndrome due to undifferentiated connective tissue dysplasia as a cause of postoperative recurrence of varicose veins. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, series «Medicine». 2012; 3 (45): 24-6.

Zharkikh A.V., Syusyuka V.G., Balchenko V.I. Prevention of thromboembolic complications in women with varicose veins during abdominal delivery. Women’s health. 2005; 1 (21): 89-90.

Benyuk VO, Koval SD, Kurochka VV, Kovaliuk TV. Markers of endothelial dysfunction in pregnant women with varicose veins of the lower extremities. Women’s health. 2017; 4 (120): 75-7.

Manjula L.V. The content of homocysteine and fibronectin in placental dysfunction in pregnant women with varicose veins. Women’s health. 2013; (81): 91-3.

Motsyuk Y.B. Prevention of placental dysfunction in women with varicose disease of the lower extremities. Woman’s health. 2018; 9 (135): 59-61.

Sokolyan A.V., Murashko A.V., Krechetova L.V. Dynamics of angiogenic growth factors during pregnancy and in the postpartum period in pregnant women with chronic venous insufficiency. Obstetrics and gynecology. 2009; 2: 20-3.

Pavlov K.A., Dubova E.A., Shchegolev A.I. Fetoplacetal angiogenesis in normal pregnancy: the role of vascular endothelial growth factor. Obstetrics and gynecology. 2011; 3: 11-5.

Kaufmann P., Mayhew T.M., Charnock-Jones D.S. Aspects of human fetoplacental vasculogenesis and angiogenesis. II. Changes during normal pregnancy. Placenta. 2004; 25: 114–26.

Ageeva M.I. The state of blood flow in the venous duct and the inferior vena cava of the fetus in the II-III trimesters of physiological pregnancy. Ultrasound and functional diagnostics. 2006; 3: 13-27.

Omarova Kh.V. Complex treatment of varicose veins of the small pelvis during pregnancy. Clinical pharmacology and therapy. 2009; 18 (1): 34-6.

Manjula L.V. The features of pregnancy in women with varicose veins of the genitals. Women’s health. 2019; 4 (140): 43-5.

Makarov O.V., Volkova E.V., Kozlov P.V. Doppler study as the main method in assessing the mother-placenta-fetus system in pregnant women with hypertensive syndrome. Obstetrics and gynecology. 2009; 4: 3-6.

Lakhno I.V. New data of the mechanisms of sympathoadrenal effects on the state of the intrauterine fetus. Woman’s health. 2009; 8 (44): 54-7.

Tryankina S.A., Kolobova O.I., Varshavsky B.Ya. The role of peroxidation in the pathogenesis of varicose veins. Clinical laboratory diagnostics. 2003; 6: 19-20.

Veropotvelyan P.N., Veropotvelyan N.P., Guzhevskaya I.V. Cytokines in the mother-placenta-fetus system during physiological and pathological pregnancy. Woman’s health. 2013; 1 (77): 126-9.

Nazarov S.B., Ivanova A.S., Novikov A.A. Morphometric parameters of the placenta and the state of NO-dependent mechanisms in fetuses during normal pregnancy and disorders of the uteroplacental circulation in the experiment. Archive of pathology. 2012; 74 (1): 48-50.

Gaidai N.V. The ways to prevent premature rupture of membranes in pregnant women with varicose veins. Woman’s health. 2013; (84): 90-2.

Zolotukhin I.A. Classification of chronic venous diseases CEAP: instructions for use. Supplement to the Consilium Medicum magazine. Surgery. 2009; 1: 64-8.

Bergan J.J., Eklof B., Kistner R.L. Classification and grading of chronic venous disease in the lower limbs. A consensus statement. Vasc. Surg. 1996; 30: 5-11.

Sukovatykh B.S., Nazarenko P.M., Belikov L.N. The value of venous hypertension in the development of chronic venous insufficiency in patients with varicose veins. Angiology and Vascular Surgery. 2006; 6 (4): 58-63.

Zhuk S.I., Grigorenko A.M., Kirichenko S.M. Analysis of gynecological and extragenital pathology in women with varicose veins of the pelvis. Experimental and clinical medicine. 2012; 1 (54): 149-52.

Bubnova N.I., Tyutyunnik V.L., Mikhailova O.I. Reproductive loss in decompensated placental insufficiency caused by infection. Obstetrics and gynecology. 2010; 4: 55-8.

Sukovatykh B.S., Nazarenko P.M., Belikov L.N. Diagnosis of blood reflux in the veins of the foot and the mechanisms of development of chronic subankle venous insufficiency. Angiology and vascular surgery. 2001; 7 (2): 40-7.

Benyuk V.O., Medved V.I., Usevich I.A., Koval S.D. Correction of hemodynamic disorders in pregnant women with varicose veins. Women’s health. 2017; 2 (118): 69-76. 10.15574/HW.2017.118.69

Bogachev V.Yu., Golovanova O.V., Kuznetsov A.N. Bioflavonoids and their importance in angiology. Focus on diosmin. Angiology and Vascular Surgery. 2013; 19 (1): 73-80.

Bogachev V.Yu. Modern pharmacotherapy of chronic venous insufficiency of the lower extremities. Pharmaceutical Bulletin. 2006; 1 (2): 54-9.

Nikulnikov P.I., Vlaikov G.G., Guch A.A. Treatment of chronic venous insufficiency of the lower extremities. New alternatives. Blood circulation and hemostasis. 2008; 1: 76-8.

Markin L.B., Shatilovich K.L., Kropyvnytska L.P., Kyrychynka I.G. Prevention of thrombotic complications in gynecology with the complex use of direct anticoagulants and drugs with the venous tonic and angioprotective action. Women’s health. 2015; 2: 49-52.

Kirienko A.I., Bogachev V.Yu., Zolotukhin I.A. Clinical study: semi-synthetic diosmin in the treatment of chronic venous insufficiency of the lower extremities. Outpatient doctor’s reference book. 2006; 1: 90-4.