РЕЗУС-КОНФЛІКТ: профілактуємо за світовими стандартами

Основний зміст сторінки статті

І.Л. Кукуруза
Н.В. Титаренко
А.В. Вознюк
О.П. Засаднюк
В.В. Кельман

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання профілактики розвитку резус-конфлікту. Представлено огляд літератури, клінічні настанови та рекомендації у висвітленні та обговоренні зазначеної патології. Описано історію створення антирезусного імуноглобуліну, результати перших його застосувань у вагітних. Наведено фактори прогнозування ризику розвитку гемолітичної хвороби плода та новонародженого, стандарти діагностики гемолітичної анемії. Висвітлено підходи до ведення даної патології, які рекомендовані іноземними професійними товариствами акушерів-гінекологів.
У статті детально представлені етапи профілактики резус-конфлікту: антенатальна профілактика у 28–34 тиж вагітності, післяпологова профілактика, якщо новонароджений резус-позитивний, та профілактика після ускладнень вагітності, пов’язаних з допологовими фетоматеринськими кровотечами. Наведені показання та дози застосування антирезусного імуноглобуліну під час антенатальної профілактики у 28–34 тиж вагітності.
Детально описаний менеджмент післяпологової профілактики, у якому зазначено дози та спосіб уведення антирезусного імуноглобуліну неалоімунізованим резус-негативним жінкам у випадку народження резус-позитивного немовляти, показання до підвищення дози антирезусного імуноглобуліну. Описано значення виконання тесту Клейхауера–Бетке для оцінювання об’єму фетоматеринської трансфузії.
Наведено стани, за яких проводять профілактику резус-конфлікту після ускладнень вагітності, пов’язаних з допологовими фетоматеринськими кровотечами, антирезусним імуноглобуліном. Розглянуто підходи до профілактики резус-конфлікту, які висвітлено у клінічному протоколі з акушерської та гінекологічної допомоги, що поєднує в собі всі найновіші світові рекомендації.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Кукуруза, І., Титаренко, Н., Вознюк, А., Засаднюк, О., & Кельман, В. (2021). РЕЗУС-КОНФЛІКТ: профілактуємо за світовими стандартами. Репродуктивне здоров’я жінки, (7-8), 17–22. https://doi.org/10.30841/2708-8731.7-8.2021.250826
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ

Посилання

Bowman JM. Controversies in Rh prophylaxis. Who needs Rh immune globulin and when should it be given? Am J Obstet Gynecol. 1985;151(3):289. doi: 10.1016/0002-9378(85)90288-1.

Bowman JM. The prevention of Rh-Immunization. Transfus Med Rev. 1988;2(3):129-50. doi: 10.1016/s0887-7963(88)70039-5.

Koelewijn JM, De Haas M, Vrijkotte TG, Bonsel GJ, Van der Schoot CE. One single dose of 200 microg of antenatal RhIG halves the risk of anti-D immunization and hemolytic disease of the fetus and newborn in the next pregnancy. Transfusion. 2008;48(8):1721-9. doi: 10.1111/j.1537-2995.2008.01742.x.

Huchet J, Dallemagne S, Huchet C, Brossard Y, Larsen M, Parnet-Mathieu F. Ante-partum administration of preventive treatment of Rh-D immunization in rhesus-negative women. Parallel evaluation of transplacental passage of fetal blood cells. Results of a multicenter study carried out in the Paris region. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 1987;16(1):101-11.

Fung KFK, Eason E. Prevention of Rh Alloimunization. J Obstet Gynaecol Can. No. 2018;133(40.1):e1-e10. dоі: 10.1016/j.jogc.2017.11.007.

Visser G, Thommesen T, Di Renzo G, Nassar C, Spitalnik AH, FIGO SL, et all. Committee for Safe Motherhood, Newborn Health. FIGO/ICM guidelines for preventing Rhesus disease: A call to action. Int J Gynaecol Obstet. 2021;152(2):144-7. dоі: 10.1002/ijgo.13459.

Government of Western Australia. Guideline for the Prophylactic use of Rh D immunoglobulin in pregnancy care. Australia: Department of Health; 2019. 11 p.

Meleti D, De Oliveira LG, Araujo JE, Caetano AC, Boute T, Nardozza LM, et al. Evaluation of passage of fetal erythrocytes into maternal circulation after invasive obstetric procedures. J Obstet Gynaecol Res. 2013;39(9):1374-82. doi: 10.1111/jog.12073.

Lipitz S, Achiron R, Horoshovski D, Rotstein Z, Sherman D, Schiff E. Fetomaternal haemorrhage discovered after trauma and treated by fetal intravascular transfusion. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1997;71(1):21-2. doi: 10.1016/s0301-2115(96)02607-3.

Boucher M, Marquette GP, Varin J, Champagne J, Bujold E. Fetomaternal hemorrhage during external cephalic version. Obstet Gynecol. 2008;112(1):79. doi: 10.1097/AOG.0b013e318179978c.

Practice Bulletin No. 181: Prevention of Rh D Alloimmunization. Obstet Gynecol. 2017;130(2):e57. doi: 10.1097/AOG.0000000000002232.

Fung Kee FK, Eason E, Crane J, Armson A, De La Ronde S, Farine D, et al. Prevention of Rh alloimmunization. J Obstet Gynaecol Can. 2003;25(9):765. doi: 10.1016/s1701-2163(16)31006-4.

Samson D, Mollison PL. Effect on primary Rh immunization of delayed administration of anti-Rh. Immunology. 1975;28(2):349-57.

Sandler SG, Gottschall JL. Postpartum Rh immunoprophylaxis. Obstet Gynecol. 2012;120(6):1428-38. doi: 10.1097/aog.0b013e3182742eba.

Міністерство охорони здоров’я України. Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги [Інтернет]. 2004. Наказ № 676. 2004 Груд 31. Доступно на: https://zakon.rada.gov. ua/rada/show/v0676282-04#Text.

Moise KJ, Hashmi SS, Markham K, Argoti PS, Bebbington M. Cell free fetal DNA to triage antenatal rhesus immune globulin: Is it really cost-effective in the United States? Prenat Diagn. 2019;39(3(sad)238-47. doi: 10.1002/pd.5415.