Оцінка якості життя та психологічного стану жінок із хронічними запальними процесами органів малого таза на фоні тазового болю

Ключові слова

хронічні запальні процеси органів малого таза
синдром хронічного тазового болю
психоемоційний стан
нестероїдні протизапальні препарати хронические воспалительные процессы органов малого таза
синдром хронической тазовой боли
психоэмоциональное состояние
нестероидные противовоспалительные препараты chronic inflammatory processes of pelvic organs
chronic pelvic pain syndrome
psychoemotional state
nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Як цитувати

Матвійків, Н. (2021). Оцінка якості життя та психологічного стану жінок із хронічними запальними процесами органів малого таза на фоні тазового болю. Репродуктивне здоров’я жінки, 2, 69–72. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232556

Анотація

Мета дослідження: оцінювання психологічного статусу та якості життя жінок із синдромом хронічного тазового болю під час лікування повторних запальних процесів органів малого таза.
Матеріали та методи. Було проведено спостереження за 100 жінками у репродуктивному віці, у яких діагностовано синдром хронічного тазового болю при хронічних запальних процесах органів малого таза. Усім жінкам було призначено антибактеріальну терапію у поєднанні із антигіпоксантами та антиагрегантами.До першої групи увійшли жінки (n=48), яким було призначено аналгетик внутрішньом’язово у зв’язку із наявними протипоказаннями до застосування несстероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). У другій групі жінки (n=52) отримали ректально НПЗП. Пацієнткам було проведено анкетування через 3 міс після лікування: використовували візуальну аналогову шкалу (ВАШ), опитувальник Мак-Гілла, опитувальник Спілбергера–Ханіна, шкалу депресій Центру епідеміологічних досліджень США, шкалу оцінювання депресій Бека, опитувальник SF-36.
Результати. За отриманими результатами оцінювання якості життя та зміни психологічного стану були помічені наступні відмінності. У групі жінок, яка до основної терапії отримувала знеболювальний препарат внутрішньом’язово, зазначені показники змінились, але незначно, порівняно із групою жінок, котрим було запропоновано застосування НПЗП. Показники якості життя та психологічного стану у жінок другої групи значно покращились.
Заключення. Дані проведеного дослідження демонструють позитивні результати застосування комплексного підходу у лікуванні запальних процесів органів малого таза, які супроводжуються тазовим болем.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232556
PDF

Посилання

Жук СИ, Гордийчук ОА. Междисциплинарный подход в менеджменте хронической тазовой боли у женщин. Здоровье женщины. 2018. 6(132):87-91.

Синдром хронічного тазового болю у жінок За матеріалами конференції Медичні аспекти здоров’я жінки № 4-5 (133-134). 2020.

Bonnema R, McNamara M, Harsh J, Hopkins E. Primary care management of chronic pelvic pain in women.Cleve Clin J Med. 2018 Mar;85(3):215-223.

Cagnacci A, Vecchia ED, Xholli A. Chronic pelvic pain improvement: impact on quality of life and mood. Gynecol Endocrinol. 2019 Jun;35(6):502-505.

Carey ET, Till SR, As-Sanie S. Pharmacological Management of Chronic Pelvic Pain in Women. Drugs. 2017;77(3):285–301.111

Engeler D, Baranowski AP, Berghmans B, Borovicka J, Cottrell AM, Elneil PS, et. al. EAU Guidelines on Chronic Pelvic Pain. European Association of Urology. 2018, 2019. Available from:https://uroweb.org/guideline/chronic-pelvic-pain/

Fuentes-Márquez P, Valenza MC, Cabrera-Martos I, Ríos-Sánchez A, Ocón-Hernández O. Trigger Points, Pressure Pain Hyperalgesia, and Mechanosensitivity of Neural Tissue in Women with Chronic Pelvic Pain. Pain Med. 2019 Jan 1;20(1):5-13.

Gasiewicz N, Romero M. Chronic pelvic pain. In: Schuiling KD, Likis FE. Women’s Gynecologic Health, Third Edition. Jones & Bartlett Learning, LLC, an Ascend Learning Company; 2017. p.711-770.

Jarrell JF, Vilos GA, Allaire C, Burgess S, Fortin C, Gerwin R, et al. No. 164-Consensus Guidelines for the Management of Chronic Pelvic Pain. J Obstet Gynecol Can. 2018 Nov;40(11):e747-e787

Juhan V. Chronic pelvic pain: An imaging approach. Diagn Interv Imaging. 2015 Oct;96(10):997-1007.

Linda M Speer 1, Saudia Mushkbar 1, Tara Erbele 1 Chronic Pelvic Pain in Women. Am Fam Physician. 2016 Mar 1;93(5):380-7.

Meister MR, Sutcliffe S, Badu A, et al. Pelvic floor myofascial pain severity and pelvic floor disorder symptom bother: is there a correlation? Am J Obstet Gynecol 2019;221:235.e1-15

Siqueira-Campos VME, Da Luz RA, de Deus JM, Martinez EZ, Conde DM. Anxiety and depression in women with and without chronic pelvic pain: prevalence and associated factors. J Pain Res. 2019 Apr 16;12:1223-1233.

Yamamoto M, Carillo J, Howard F. Chronic Abdominal Pain of Gynecologic Causes: Diagnosis and Treatment. Chronic Abdominal Pain: An Evidence-Based, Comprehensive Guide to Clinical Management. 2015;103-113. 10.1007/978-1-4939-1992-5_10.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Н.І. Матвійків