Можливості використання препаратів ксилітолу та L-аргініну у менеджменті менопаузи

Ключові слова

менопауза
метаболічні розлади
ендотеліальна дисфункція
ксилітол
L-аргинін menopause
metabolic disorders
endothelial dysfunction
xylitol
L-arginine менопауза
метаболические расстройства
эндотелиальная дисфункция
ксилитол
L-аргинин

Як цитувати

Lakhno, I. V. (2021). Можливості використання препаратів ксилітолу та L-аргініну у менеджменті менопаузи. Репродуктивне здоров’я жінки, 2, 64–68. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232554

Анотація

Менопауза супроводжується розвитком комплексу розладів, які призводять до виникнення метаболічного синдрому Х. У патогенезі цих порушень значну роль відводять гіпоестрогенемії та гіперандрогенемії, які спричинюють ожиріння, дисліпідемію та цукровий діабет 2-го типу. Жирова тканина є «полем» для синтезу медіаторів хронічного запалення та оксидативного стресу. На жаль, замісна гормональна терапія не визнана засобом профілактики розладів метаболізму. Оскільки метаболічні порушення знижують тривалість періоду працездатності та життя загалом, то необхідним є розроблення програми менеджменту, спрямованої на запобігання або зниження їхнього негативного впливу на стан жінки.
Ксилітол давно відомий як засіб забезпечення енергетичного балансу організму із відмінною антикатаболічною дією. Нещодавно встановлено, що рівень ксилітолу може бути використаний для предикції перспективи схудненння без хірургічних втручань у хворих із морбідним ожирінням. Нормалізація функції ендотелію є одним із ключових завдань менеджменту жінок у менопаузі. Доведено зниження рівня оксиду азоту у жінок перехідного віку, що зумовлює розвиток васкулопатії. L-аргінін є субстратом для синтезу оксиду азоту, і застосування його препаратів – перспективна опція для жінок, які отримують замісну гормональну терапію.
Розроблення лікувально-профілактичної стратегії із застосуванням замісної гормональної терапії, дозованих фізичних навантажень, дієтотерапії та використання препаратів ксилітолу та L-аргініну може стати резервом покращення якості життя жінок віком понад 45 років. Можливими критеріями оцінювання ефективності лікувальної програми, розрахованої на півроку, є артеріальний тиск, індекс маси тіла, рівень глюкози у крові, індекс НОМА, ліпідограма, рівень мікроелементів, а також оцінка за шкалою Купермана.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232554
PDF

Посилання

Azziz R. Introduction: Determinants of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2016;106 (1): 4-5.

Benahmed A. G., Gasmi A., Arshad M., et al. Health benefits of xylitol. Review Appl Microbiol Biotechnol. 2020;104(17):7225-7237. doi: 10.1007/s00253-020-10708-7

Berikhanova R. R., Minenko I. A., Bondarev S. A. Carbohydrate metabolism in women with metabolic syndrome with multimodal non-drug correction of menopausal disorders. Arch Gerontol Geriatr. 2020 28;91:104205. doi: 10.1016/j.archger.2020.104205

Geidenstam N., Al-Majdoub M., Ekman M., et al. Metabolite profiling of obese individuals before and after a one year weight loss program. Observational Study Int J Obes (Lond). 2017;41(9):1369-1378. doi: 10.1038/ijo.2017.124

Glintborg D., Rubin K. H., Nybo M., et al. Cardiovascular disease in a nationwide population of Danish women with polycystic ovary syndrome. Cardiovasc Diabetol. 2018; 17 (37)

Klawitter J., Hildreth K. L., Christians U., et al. A relative L‐arginine deficiency contributes to endothelial dysfunction across the stages of the menopausal transition. Physiological Reports. 2017; 5 (17): e13409

Marciniak A., Nawrocka Rutkowska J., Brodowska A., et al. Cardiovascular system diseases in patients with polycystic ovary syndrome - the role of inflammation process in this pathology and possibility of early diagnosis and prevention. Ann Agric Environ Med. 2016; 23 (4): 537-541

Nair A. R., Pillai A. J., Nair N. Cardiovascular Changes in Menopause. 2020. doi: 10.2174/1573403X16666201106141811

Patel S. S., Truong U., King M., et al. Obese adolescents with polycystic ovarian syndrome have elevated cardiovascular disease risk markers. Vasc Med. 2017; 22(2): 85–95

Proietto J. Obesity and weight management at menopause. Aust Fam Physician. 2017;46(6):368-370

Puga G. M., Novais I. P., Katsanos Ch. S., et al. Combined effects of aerobic exercise and l-arginine ingestion on blood pressure in normotensive postmenopausal women: A crossover study Randomized Controlled Trial Life Sci. 2016;151:323-329. doi: 10.1016/j.lfs.2016.02.091

Rangel-Huerta O. D., Pastor-Villaescusa B., Gil A. Are we close to defining a metabolomic signature of human obesity? A systematic review of metabolomics studies. Metabolomics. 2019; 15(93).

Rettedal E. A., Ilesanmi-OyelereB. L., Roy N. C., et al. The Gut Microbiome Is Altered in Postmenopausal Women With Osteoporosis and Osteopenia. 2021; 19;5(3):e10452. doi: 10.1002/jbm4.10452

Sari I. K., Utari D. M., Kamoshita S., et al. Increasing vegetable intake 400 g/day to control body weight and lipid profile in overweight hyperlipidemia menopausal women. J Public Health Res. 2020; 28;9(3):1733. doi: 10.4081/jphr.2020.1733

Somani Y.B., Pawelczyk J. A., De Souza M. J., et al. Aging women and their endothelium: probing the relative role of estrogen on vasodilator function. Review Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2019; 1;317(2):H395-H404. doi: 10.1152/ajpheart.00430.2018

Stuenkel C. A. Menopause, hormone therapy and diabetes. Review Climacteric. 2017;20(1):11-21. doi: 10.1080/13697137.2016.1267723

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 I. V. Lakhno