Вплив гострого респіраторного вірусного захворювання SARS-Cov2-19 на перебіг вагітності та пологів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.М. Туряниця
О.О. Корчинська
А.В. Сабова
О.А. Балога
В.О. Петров

Анотація

Гостре респіраторне вірусне захворювання SARS-CoV2-19 є новим та мало вивченим, з непередбачуваним перебігом. Дана стаття присвячена аналізу перебігу коронавірусного захворювання у вагітних та його впливу на стан новонароджених.
Мета дослідження: вивчення взаємозв’язку між захворюванням на SARS-CoV-2 та перебігом вагітності і пологів, залежно від терміну, у якому був встановлений діагноз, та наслідками захворювання на перебіг вагітності, пологів і стан новонародженого; визначення частоти ускладнень під час вагітності та особливостей перебігу вагітності із поєднаною патологією.
Матеріали та методи. Проаналізовано 57 історій вагітностей та пологів у жінок, які були госпіталізовані до КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» у період з травня 2020 року до січня 2021 року з позитивним результатом ПЛР-дослідження на SARS-CoV-2.
Результати. З 57 пацієнток на час проведення дослідження вагітність тривала на даний момент у 18 жінок, а у 39 вже завершилася. Вагінальні фізіологічні пологи відбулися у 17 (29,8%) жінок; у 21 (36,8%) жінки пологи перебігали патологічно, з них 16 (28%) пацієнткам здійснено кесарів розтин.
Загалом у 34 (59,6%) вагітних спостерігався безсимптомний перебіг захворювання, легкий перебіг фіксували у 20 (35%) вагітних, а тяжкий перебіг – у 3 (5,2%) пацієнток.
У результаті 39 пологів народилася 41 дитина (дві біхоріальні біамніотичні двійні). З них живими народилися 38 (92,7%) дітей, мертвонароджених було 3 (5,3%). У термін народилася 31 (81,6%) дитина. Фізіологічний перебіг раннього неонатального періоду спостерігався у всіх доношених новонароджених. Перинатальні втрати фіксували у трьох жінок на термінах 23, 25 тиж та 28 тиж відповідно.
Заключення. У дітей, народжених від матерів із COVID-19, не реєстрували підвищення частоти патологічного перебігу раннього неонатального періоду або виявлення ознак гострої респіраторної вірусної інфекції. Також не виявлено чіткої кореляції між тяжкістю перебігу коронавірусної інфекції та наявними ускладненнями у вагітних. Так, при відносно легкому або навіть безсимптомному перебігу спостерігалися загрозливі ускладнення (наприклад передчасне відшарування нормально розташованої плаценти), тоді як при середньотяжкому перебігу реєстрували досить хороший результат розродження.
Вибірка пацієнток дуже мала і не дозволяє зробити остаточні висновки щодо впливу коронавірусу на вагітність та стан плода. Але ці дані є підґрунтям для подальших досліджень щодо впливу нового вірусу SARS-CoV-2 на перебіг гестаційного процесу, пологів та стан новонароджених.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Туряниця, С., Корчинська, О., Сабова, А., Балога, О., & Петров, В. (2021). Вплив гострого респіраторного вірусного захворювання SARS-Cov2-19 на перебіг вагітності та пологів. Репродуктивне здоров’я жінки, 2, 15–18. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232515
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Біографії авторів

С.М. Туряниця, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кафедра інфекційних хвороб факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

О.О. Корчинська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; КНП «Ужгородський міський пологовий будинок»

Кафедра акушерства та гінекології медичного факультету

О.А. Балога, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кафедра охорони материнства та дитинства

В.О. Петров, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кафедра сімейної медицини медичного факультету №2

Посилання

А. Хиць COVID-19: Тактика менедженту пацієнтів із ревматичними захворюваннями. Український медичний часопис. 2020;4(138):6-7.

А.Е. Абатуров, Е.А. Агафонова, Е.Л. Кривуша, А.А. Никулина. Патогенез COVID-19. Здоровье ребенка. 2020;15(2):133–144.

Andrew G Harrison, Tao Lin, Penghua Wang (2020). Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis PubMed internet resousce. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33132005/

Carol. J. Baker. Coronaviruses, including SARS and MERS. American Academy of Pediatrics. 2019:112-4.

Д.С. Полякова. Ацетилцистеїн: перспективи застосування при COVID-19. Український медичний часопис. 2020; 1,5(139):33-5.

Gitanjali Rahul Shinde, Asmita Balasaheb Kalamkar, Parikshit N. Mahalle, Nilanjan Dey. Data Analytics for Pandemic: A COVID-19 Case Study CRC Press. 2020.

Jie-Ming Qu, Bin Cao, Rong-Chang Chen. COVID-19 The Essentials of Prevention and Treatment ELSEVIER. april 2020.

Nicholas J. Beeching, Tom E. Fletcher, Robert Fowler. Coronavirus disease (COVID-19). BMJ. 2020.

О.К. Дуда. Сучасна імунотерапія хворих на коронавурусні інфекції. Актуальная инфектология. 2016;3(12):33–6.

О.М. Пархоменко, А.С. Шамай, С.О. Фесенко. Засоби рослинного походження та можлива перспектива їх ефективного застосування у хворих на COVID-19. Український медичний часопис. 2020;3(137):3–4.

О.М. Рекалова. COVID-19 – нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2020;2(41):7–16.

Maggini, S. Reverdige and M. Sutter. A combination of high-dose vitamin c plus zinc for the common cold. The jornal of international medical research. January/February 2012; 40(1):28–40.

М.Д. Цимбалюк, М.Д. Тронько, Ю.Г. Антипкін. Цукровий діабет та COVID-19: актуальні питання патогенезу, клініки та терапії. Репродуктивна ендокринологія. 2020;3(54):8–21.

Настанова Королівського коледжу акушерів і гінекологів Великобританії «Коронавірусна (COVID-19) інфекція під час вагітності».2020.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 р. № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2020 р. №827, від 23.04.2020 р. №953, від 30.04.2020 р. №994).