Вплив гострого респіраторного вірусного захворювання SARS-Cov2-19 на перебіг вагітності та пологів

Ключові слова

Covid-19
вагітність
пологи COVID-19
беременность
роды COVID-19
pregnancy
childbirth

Як цитувати

Туряниця, С., Корчинська, О., Сабова, А., Балога, О., & Петров, В. (2021). Вплив гострого респіраторного вірусного захворювання SARS-Cov2-19 на перебіг вагітності та пологів. Репродуктивне здоров’я жінки, 2, 15–18. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232515

Анотація

Гостре респіраторне вірусне захворювання SARS-CoV2-19 є новим та мало вивченим, з непередбачуваним перебігом. Дана стаття присвячена аналізу перебігу коронавірусного захворювання у вагітних та його впливу на стан новонароджених.
Мета дослідження: вивчення взаємозв’язку між захворюванням на SARS-CoV-2 та перебігом вагітності і пологів, залежно від терміну, у якому був встановлений діагноз, та наслідками захворювання на перебіг вагітності, пологів і стан новонародженого; визначення частоти ускладнень під час вагітності та особливостей перебігу вагітності із поєднаною патологією.
Матеріали та методи. Проаналізовано 57 історій вагітностей та пологів у жінок, які були госпіталізовані до КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» у період з травня 2020 року до січня 2021 року з позитивним результатом ПЛР-дослідження на SARS-CoV-2.
Результати. З 57 пацієнток на час проведення дослідження вагітність тривала на даний момент у 18 жінок, а у 39 вже завершилася. Вагінальні фізіологічні пологи відбулися у 17 (29,8%) жінок; у 21 (36,8%) жінки пологи перебігали патологічно, з них 16 (28%) пацієнткам здійснено кесарів розтин.
Загалом у 34 (59,6%) вагітних спостерігався безсимптомний перебіг захворювання, легкий перебіг фіксували у 20 (35%) вагітних, а тяжкий перебіг – у 3 (5,2%) пацієнток.
У результаті 39 пологів народилася 41 дитина (дві біхоріальні біамніотичні двійні). З них живими народилися 38 (92,7%) дітей, мертвонароджених було 3 (5,3%). У термін народилася 31 (81,6%) дитина. Фізіологічний перебіг раннього неонатального періоду спостерігався у всіх доношених новонароджених. Перинатальні втрати фіксували у трьох жінок на термінах 23, 25 тиж та 28 тиж відповідно.
Заключення. У дітей, народжених від матерів із COVID-19, не реєстрували підвищення частоти патологічного перебігу раннього неонатального періоду або виявлення ознак гострої респіраторної вірусної інфекції. Також не виявлено чіткої кореляції між тяжкістю перебігу коронавірусної інфекції та наявними ускладненнями у вагітних. Так, при відносно легкому або навіть безсимптомному перебігу спостерігалися загрозливі ускладнення (наприклад передчасне відшарування нормально розташованої плаценти), тоді як при середньотяжкому перебігу реєстрували досить хороший результат розродження.
Вибірка пацієнток дуже мала і не дозволяє зробити остаточні висновки щодо впливу коронавірусу на вагітність та стан плода. Але ці дані є підґрунтям для подальших досліджень щодо впливу нового вірусу SARS-CoV-2 на перебіг гестаційного процесу, пологів та стан новонароджених.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232515
PDF

Посилання

А. Хиць COVID-19: Тактика менедженту пацієнтів із ревматичними захворюваннями. Український медичний часопис. 2020;4(138):6-7.

А.Е. Абатуров, Е.А. Агафонова, Е.Л. Кривуша, А.А. Никулина. Патогенез COVID-19. Здоровье ребенка. 2020;15(2):133–144.

Andrew G Harrison, Tao Lin, Penghua Wang (2020). Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis PubMed internet resousce. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33132005/

Carol. J. Baker. Coronaviruses, including SARS and MERS. American Academy of Pediatrics. 2019:112-4.

Д.С. Полякова. Ацетилцистеїн: перспективи застосування при COVID-19. Український медичний часопис. 2020; 1,5(139):33-5.

Gitanjali Rahul Shinde, Asmita Balasaheb Kalamkar, Parikshit N. Mahalle, Nilanjan Dey. Data Analytics for Pandemic: A COVID-19 Case Study CRC Press. 2020.

Jie-Ming Qu, Bin Cao, Rong-Chang Chen. COVID-19 The Essentials of Prevention and Treatment ELSEVIER. april 2020.

Nicholas J. Beeching, Tom E. Fletcher, Robert Fowler. Coronavirus disease (COVID-19). BMJ. 2020.

О.К. Дуда. Сучасна імунотерапія хворих на коронавурусні інфекції. Актуальная инфектология. 2016;3(12):33–6.

О.М. Пархоменко, А.С. Шамай, С.О. Фесенко. Засоби рослинного походження та можлива перспектива їх ефективного застосування у хворих на COVID-19. Український медичний часопис. 2020;3(137):3–4.

О.М. Рекалова. COVID-19 – нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2020;2(41):7–16.

Maggini, S. Reverdige and M. Sutter. A combination of high-dose vitamin c plus zinc for the common cold. The jornal of international medical research. January/February 2012; 40(1):28–40.

М.Д. Цимбалюк, М.Д. Тронько, Ю.Г. Антипкін. Цукровий діабет та COVID-19: актуальні питання патогенезу, клініки та терапії. Репродуктивна ендокринологія. 2020;3(54):8–21.

Настанова Королівського коледжу акушерів і гінекологів Великобританії «Коронавірусна (COVID-19) інфекція під час вагітності».2020.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 р. № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2020 р. №827, від 23.04.2020 р. №953, від 30.04.2020 р. №994).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 С.М. Туряниця, О.О. Корчинська, А.В. Сабова, О.А. Балога, В.О. Петров