Особливості пологів і стан новонароджених у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. А. Ковалишин

Анотація

Питання збереження репродуктивного здоров’я жінки протягом багатьох років не втрачає своєї актуальності. Фундаментальні дослідження останніх десятиліть дозволили визначити основні механізми функціонування жіночої репродуктивної системи, але поодинокими залишаються дослідження щодо особливостей перебігу вагітності, ускладнень пологів і стану новонароджених у жінок із порушеннями менструальної функції у пубертатний період.
Мета дослідження: вивчення особливостей пологів і стану новонароджених у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період, за даними лабораторних та інструментальних методів дослідження.
Матеріали та методи. За характером порушень основну групу вагітних (n=120), які мали розлади менструальної функції у пубертатний період, було розподілено на три підгрупи: 1-а – вагітні з первинною олігоменореєю в анамнезі (n=40), 2-а – з пізнім віком менархе (n=40), 3-я – з пубертатними кровотечами (n=40). До контрольної групи увійшли вагітні (n=40) з правильним ритмом менструацій у пубертаті.
Результати. У ході клінічного дослідження відзначали достовірні розбіжності біологічної неготовності організму до пологів у всіх підгрупах основної групи вагітних порівняно з контрольною групою. У 35 (29,2%) вагітних, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період, у передбачуваний термін пологів відзначено «незрілу» або недостатньо «зрілу» шийку матки, що порушувало пологову діяльність при мимовільних пологах у потиличному передлежанні і підвищувало частоту розродження шляхом кесарева розтину (КР). Кесарів розтин проведено у 51 (42,5%) вагітної основної групи: плановий КР – у 39 (32,5%), терміновий під час пологів – у 12 (10,0%). У групі вагітних із правильним ритмом менструацій мимовільні пологи відбулися у 37 (92,5%) жінок, плановий КР через звужений таз і великий плід провели у 2 (5,0%) жінок, екстрений КР – 1 (2,5%) випадок.
Частота ускладнень під час пологів (порушення пологової діяльності, передчасний розрив плодових оболонок, кровотечі) в основній групі у 4 рази вища, ніж у групі контролю (р<0,001). У порівняльному аспекті між підгрупами розбіжності недостовірні; 95,2% новонароджених від матерів, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період, народились у задовільному стані. Оцінка за шкалою Апгар достовірно вища у новонароджених від матерів, які отримали прегравідарну підготовку. Частота окремих станів, що виникали у перинатальний період, найвища у новонароджених від матерів із первинною олігоменореєю в анамнезі.
Заключення. Результати проведених досліджень підтверджують наявність біологічної неготовності організму до нормального перебігу пологів у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період. Про це свідчать порушення пологової діяльності, основним предиктором яких є плацентарна дисфункція. Частота окремих станів, що виникали у перинатальний період, достовірно вище, ніж у новонароджених від матерів, що мали правильний ритм менструацій.
Знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень у жінок зі зниженим репродуктивним потенціалом можливо шляхом оптимізації програми прегравідарної підготовки та впровадження науково обґрунтованого комплексу лікувально-профілактичних заходів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ковалишин, О. А. (2020). Особливості пологів і стан новонароджених у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період. Репродуктивне здоров’я жінки, 5, 16–20. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2021.224485
Розділ
Статті

Посилання

Сюсюка В. 2018. Медико-психологічні аспекти вагітності. Особливості становлення материнської сфери. З турботою про жінку. 5(89):19-22.

Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. 2017. Порушення становлення менструальної функції та його вплив на репродуктивний потенціал жінки. Галицький лікарський вісник. 3:36-8.

Начетова ТН. 2014. Перинатальный анализ и особенности функции репродуктивной системы матерей девочек-подростков с вторичной аменореей. Здоровье ребенка. 2(53):50-3.

Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. 2017. Характеристика репродуктивного потенциала у женщин с нарушениями становления менструальной функции в пубертате, методы профилактики и коррекции. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 7(4):522-9.

Болотна МА, Бойко ВІ, Бабар ТВ. Акушерство та гінекологія: навч. посіб. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 307 с.

Літвінов СК. 2008. Сучасні погляди на проблему аномалій пологової діяльності (лекція). Частина 1. Жіночий лікар. 5:18-20.