Особливості перебігу вагітності у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. A. Kovalishin

Анотація

Основна функція репродуктивної системи жінки – настання вагітності і народження здорового потомства. У жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період, спостерігається понад 70% ускладнень вагітності, найпоширенішими з яких є загрозливий викидень і плацентарна недостатність. Незважаючи на медико-соціальну значущість, на сьогодні бракує інформації щодо репродуктивного потенціалу жінок із порушеннями менструальної функції у пубертатний період, особливостей перебігу у них вагітності і пологів.

Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу вагітності у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період, за даними лабораторних та інструментальних досліджень.

Матеріали та методи. За характером порушень основну групу вагітних (n=120), які мали розлади менструальної функції у пубертатний період, було розподілено на три підгрупи: 1-а – вагітні з первинною олігоменореєю в анамнезі (n=40), 2-а – з пізнім віком менархе (n=40), 3-я – з пубертатними кровотечами (n=40). До контрольної групи увійшли вагітні (n=40) з правильним ритмом менструацій у пубертаті.

Результати. У ході клінічного дослідження встановлено, що у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період, достовірно частіше, ніж у жінок із правильним ритмом менструацій, вагітність ускладнювалась загрозливим викиднем у ранніх термінах, загрозливими передчасними пологами і хронічною плацентарною недостатністю.

Під час динамічного спостереження вагітних із застосуванням сучасних діагностичних методів обстеження дисфункція плаценти у терміні 11–14 тиж виявлена у 15,0% жінок, хронічна плацентарна недостатність (компенсована форма) у 30–40 тиж – у 6,7%. У 36–40 тиж хронічну плацентарну недостатність діагностовано у 59,2% жінок, з них – субкомпенсовану форму із затримкою росту плода 1-го ступеня – у 8,5%. При гістологічному дослідженні плацент хронічна плацентарна недостатність виявлена у 62,0% жінок, з яких у 6,5% – у субкомпенсованій формі.

Заключення. У ході наукового пошуку зроблена спроба знайти підтвердження припущенню, згідно з яким в основі генезу плацентарної дисфункції та пов’язаних з нею гестаційних ускладнень у пацієнток із порушенням становлення менструальної функції в анамнезі лежить гормональний та метаболічний дисбаланс, імплантаційна недостатність ендометрія та дисфункція васкулогенезу, передумови для виникнення яких закладено на етапі патологічного пубертатного періоду.

Результати проведених досліджень свідчать про необхідність удосконалення прогностичних і діагностичних методів профілактики ускладнень вагітності у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період, заснованих на нових знаннях щодо механізмів їхнього розвитку і в умовах сучасної демографічної кризи є вимогою часу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kovalishin, O. A. (2020). Особливості перебігу вагітності у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період. Репродуктивне здоров’я жінки, 4, 18–24. https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2020.222139
Розділ
Статті
Біографія автора

O. A. Kovalishin, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Посилання

Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. 2017. Порушення становлення менструальної функції та його вплив на репродуктивний потенціал жінки. Галицький лікарський вісник. 3:36-8.

Левенець СО, Начьотова ТА, Новохатська СВ, Удовікова НО та ін. 2016. Діагностика і профілактика олігоменореї та вторинної аменореї у дівчат-підлітків: методичні рекомендації. Харків: ДУ Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, 28.

Луценко ОІ. 2016. Особливості гормонального статусу жінок та його вплив на організм. Молодий вчений. 8(35):139-43.

Запорожан ВМ [редактор]. 2014. Акушерство та гінекологія в 4 т. Т. 3: Неоперативна гінекологія. К.: ВСВ Медицина, 928.

Начетова ТН. 2014. Перинатальный анализ и особенности функции репродуктивной системы матерей девочек-подростков с вторичной аменореей. Здоровье ребенка. 2(53):50-3.

Лысяк ДС. 2013. Роль плацентарных факторов ангиогенеза в формировании плацентарной недостаточности у беременных женщин с маточным кровотечением пубертатного периода в анамнезе. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 49:92-6.

Веропотвелян ПН. 2017. Репродуктивное здоровье женщины – одна из важнейших проблем государства. Медицинские аспекты здоровья женщины. 3:34-46.

Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. 2017. Характеристика репродуктивного потенциала у женщин с нарушениями становления менструальной функции в пубертате, методы профилактики и коррекции. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 7(4):522-9.

Дубик ЛВ, Юзько ОМ. 2017. Роль системи гемостазу у патогенезі репродуктивних втрат. Буковинський медичний вісник. 21. 2(82), ч.2:134-6.