Reproductive health of woman

Науково-практичне видання «Reproductive health of woman» - це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінок за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

Журнал «Reproductive health of woman» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки та клінічних знань про жіноче здоров’я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, подані до друку, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті у журналі публікуються 10 разів на рік українською, російською та англійською мовами. У 2019 році зареєстрований з засновниками у складі: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перинатологів України», громадянки України Щербінської О.С.

«Reproductive health of woman» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 науково-практичний журнал «Reproductive health of woman» включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 2 (2020)

Зміст

Обґрунтування диференційованої терапії поєднаної дисгормональної патології репродуктивних органів у жінок репродуктивного віку з коморбідними станами PDF (English)
S. О. Shurpyak 5-10
Ангіогенні фактори росту і гемодинаміка в яєчниках у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатному періоді PDF
O. A. Kovalishin 11-18
Ультразвукове дослідження під час пологів – додатковий інструмент прогнозування обструктивних пологів PDF (English)
N. V. Gerevich 19-21
Ультразвукове дослідження під час пологів – додатковий інструмент прогнозування обструктивних пологів PDF
N. V. Gerevich 22-24
Хронічний тазовий біль у жінок, етапи і методи діагностики (Огляд літератури) PDF
S. О. Shurpyak, O. B. Solomko 25-34
Вагітність і пологи у жінок, які перенесли різні методи лікування патології шийки матки PDF
I. Yu. Kostyuk 35-39
Вивчення соціально-медичних аспектів репродуктивного здоров’я підлітків PDF
V. I. Pyrohova, O. R. Tsolko 40-44