Медичний науковий журнал

«Репродуктивне здоров'я жінки»

ISSN 2708-8723 (Print)
ISSN 2708-8731 (Online)

Поточний номер

№ 7-8 (2021)

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим редакцією вимогам. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. (Читати далі)

Редакція видання «Репродуктивне здоров’я жінки» приймає на розгляд рукописи за умови, що це перша публікація, рукопис не передавався для публікації в інші редакції, оформлення виконано відповідно до вимог оформлення наукових статей нашого видання. (Читати далі)

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування - double-blind. (Читати далі)

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу. (Читати далі)

Редакція журналу «Репродуктивне здоров’я жінки» керується правилами рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Роботи з використанням матеріалу людини мають відповідати вимогам Гельсінської декларації в редакції 2013 року. (Читати далі)

Загальна інформація

Періодичність: 8 випусків на рік
Видається: з 2020 року

Науково-практичне видання «Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

«Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 8 разів на рік українською, російською та англійською мовами. Видання засноване у 2007 році, після перезапуску регулярно видатеться з 2020 року.  У 2021 році перереєстрований з засновниками в складі: Національний Уніаерситет Охорони Здоров'я України імені П. Л. Шупика,, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація  «Асоціація перинатології України», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів».

«Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 науково-практичний журнал «Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України

Наклад - 5 500 примірників

Підписний індекс - 01665

Періодичність – 8 номерів на рік

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)


Редакційний штат

Поточний номер

№ 7-8 (2021)
О.В. Голяновський, О.Ю. Качур, В.В. Мехедко, К.В. Супрунюк, С.В. Фролов

7-15

Сучасні аспекти проведення кесарева розтину
Дивитися всі випуски

Популярні статті

№ 7-8 (2021)

Досвід ведення вагітності при підозрі на внутрішньоутробну інфекцію (ВУІ) плода в Україні та зарубіжжі

01.11.2021

TORCH-інфекція є однією з найважливіших та найактуальніших тем акушерства сьогодні. Дана група інфекцій належить до хвороб, на наявність яких жінка та чоловік повинні обстежитись ще до зачаття з метою попередження внутрішньоутробного інфікування плода. Неспецифічність клініки цих захворювань стає перешкодою для вчасної та швидкої їхньої діагностики. Мета дослідження: аналіз та порівняння...

№ 7-8 (2021)

РЕЗУС-КОНФЛІКТ: профілактуємо за світовими стандартами

01.11.2021

Стаття присвячена розгляду питання профілактики розвитку резус-конфлікту. Представлено огляд літератури, клінічні настанови та рекомендації у висвітленні та обговоренні зазначеної патології. Описано історію створення антирезусного імуноглобуліну, результати перших його застосувань у вагітних. Наведено фактори прогнозування ризику розвитку гемолітичної хвороби плода та новонародженого,...

№ 7-8 (2021)

Вагітність та пологи у жінок з пухлинами центральної нервової системи (Клінічні спостереження)

01.11.2021

Пухлини центральної нервової системи (ЦНС) у жінок переважно діагностують у віці 35–45 років. Частота їхнього виявлення становить приблизно 2–3,2 випадки на 100 000 населення. Пухлини ЦНС – не є поширеною проблемою під час вагітності, проте до відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» щороку...

Будь в курсі! Передплати зараз

Пропонуємо річну передплату на журнал. Ніколи не пропускайте важливих випусків, відслідковуйте досягнення медицини